dym z komína

Čistenie komínov Martin

Pri zanedbaní čistenia komína sa na jeho stenách začne usadzovať decht, ktorý sa neskôr môže zapáliť a spôsobiť požiar.

Čistý komín je základ pre dobré horenie

Revízie komínov

Ešte pred kolaudáciou nehnuteľnosti je nevyhnutné vykonať revíziu komínov. Tá zahŕňa posudzovanie spalinovej cesty, a to jej stavebnej časti, bezpečnosti, funkčnosti a odvodu spalín do ovzdušia. Spalinová cesta začína v spalinovom hrdle vykurovacieho spotrebiča a končí v ústí komína.

Revízie komínov
Kolaudácie komínov

Kolaudácie komínov

Oficiálne používanie komínov je podmienené revíznou správou kominára. Pri stavebnom konaní – ak je súčasťou stavby komín – je revízna správa komína súčasťou podkladov ku kolaudácií. Táto správa je vydávaná osobitne na komín a na dymovod.

Vložkovanie komínov

Ide o vyplnenie vyfrézovaného zväčšeného otvoru komína nerezovými žiaruvzdornými vložkami. Tie musia byť navzájom pevne spojené a izolované. Osádzajú sa z vrchnej časti komína až po miesto pripojenia vykurovacieho zariadenia, čím vytvárajú bezpečnú a priechodnú cestu na odvod splodín.

Vložkovanie komínov